Combo Bé Yêu

575.000 515.000

Dành cho bé điều tốt đẹp nhất

– Khăn tắm (khăn ủ kén) 2 lớp kích thước 80×80 cm.
– Khăn mặt (khăn lót gối nằm thấm mồ hôi) 2 lớp kích thước 30×50 cm.
– Khăn mặt 2 lớp kích thước 25×30 cm.

Bé Yêu
Combo Bé Yêu

575.000 515.000