Combo Gia Đình Yêu Thương

465.000 415.000

Khăn mặt tơ tằm chăm sóc cả gia đình ta

Khăn mặt của bố: size 30x50cm, 2 lớp

Khăn mặt của mẹ: size 30x40cm, 3 lớp

Khăn mặt bạn lớn: size 30x25cm, 3 lớp

Khăn mặt bạn bé: size 30x25cm, 2 lớp

Gia đình Yêu Thương
Combo Gia Đình Yêu Thương

465.000 415.000