Set quà 010: Cổ Điển

750.000 

010 Set Quà 2 đầu Ghi 039 + Chùa Một Cột
Set quà 010: Cổ Điển

750.000 

Set quà gồm:

  • 01 khăn quàng đũi tơ tằm size 60x180cm
  • 01 khăn tay tơ tằm thêu Chùa Một Cột size 30x30cm
  • 01 hộp quà đi kèm
  • Set quà gồm tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, túi giấy.
  • Tặng kèm thiệp.