Set quà 049: Trí tuệ

1.340.000 

049 Set Quà Trí Tuệ
Set quà 049: Trí tuệ

1.340.000 

Set quà gồm:

  • 01 Khăn tay thêu thủ công truyền thống
  • 01 Khăn quàng tơ tằm 40x180cm
  • 01 Hộp quà tặng đi kèm miễn phí
  • 01 Thiệp quà tặng kèm. Bạn chọn thiệp quà tại đây.