Set quà 047: Truyền thống

640.000 

047 Set Quà Truyền Thống
Set quà 047: Truyền thống

640.000 

Set quà gồm:

  • 01 Khăn tay tơ tằm thêu truyền thống
  • 01 Khăn quàng đũi tơ tằm 80x180cm
  • 01 Hộp quà tặng kèm
  • 01 thiệp quà tặng kèm. Bạn chọn thiệp quà tại đây.