Set quà 049: Đột Phá!

1.125.000 

020 Set Quà Cv 23 + Kt Củ Nâu
Set quà 049: Đột Phá!

1.125.000 

Món quà để ghi lại dấu ấn!

Set quà gồm:

  • 01 khăn mùi xoa tơ tằm thêu lá Bồ Đề
  • 01 caravat lụa tơ tằm cao cấp CV 23
  • 01 hộp quà đi kèm
  • 01 thiệp tặng kèm.