Combo 06 Cùng Con Lớn Khôn: Khăn tắm cho con

515.000 

Combo 06 Cùng Con Lớn Khôn
Combo 06 Cùng Con Lớn Khôn: Khăn tắm cho con

515.000 

Cùng con lớn khôn: Dành cho con điều tốt đẹp nhất

– Khăn tắm (khăn ủ kén) 2 lớp kích thước 80×80 cm.
– Khăn mặt (khăn lót gối nằm thấm mồ hôi) 2 lớp kích thước 30×50 cm.
– Khăn mặt 2 lớp kích thước 25×30 cm.